آخرین ویرایش : July 5, 2013

بی‌بی‌خانم استرآبادی

مناصب و مشاغل


موسس

مدرسه دوشیزگان در تهرانپس از فراغت از تربیت فرزندان‌خود در ۵۰ سالگی، در سال ۱۲۸۱شمسی مدرسه دوشیزگان را تاسیس کرد.

نویسنده


آثار


نویسنده

کتاب "معایب الرجال"معایب الرجال رساله ای است که بی بی خانم استرآبادی در پاسخ به تأدیب النسوان – متنی مرد سالارانه و طنزآمیز شامل نصایحی به مردان درباره رفتار با زنان و دخترانشان است – نگاشت. معایب الرجال با بخشی درباره زندگی شخصی بی بی خانم آغاز می شود که زمینه اجتماعی و آموزشی این رساله را فراهم می سازد. رساله معایب الرجال شامل دو بخش است: بخش نخست پاسخی زیرکانه، صریح و خشمگین به تأدیب النسوان (برخی نسخ تحت عنوان تأدیب النساء) است. بخش دوم که خطاب به زنان است (بی بی خانم در این متن از آنها با عنوان “خواهرانم” یاد می کند) نصایح و هشدارهایی به زنان درباره روابطشان با مردان و به خصوص با شوهرانشان است.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام دختر


تاریخ تولد ۱۲۳۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۰ه.ش.
محل تولد منطقه استرآباد
در نوکنده از روستاهای بندرگز از توابع استرآباد متولد شد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پدر او  «محمدباقرخان استرآبادی» از بزرگان گرگان و مادرش «خدیجه خانم» معروف به «ملاباجی» از معدود زنان باسواد آن دوره بود. خدیجه خانم در واقع، یکی از ندیمه‌های شکوه السلطنه از زنان «ناصرالدین شاه» به حساب می‌آمد که کار تدریس کودکان دربار ناصری را نیز به عهده داشت.
  • بی‌بی در دربار درس می‌خواند و بزرگ می‌شود تا آن که با افسر جوانی، از اهالی قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود، به نام موسی‌خان وزیراف آشنا شد. این دو به هم علاقه‌مند شدند و چون خدیجه باجی با وصلت‌شان مخالف بود بی‌بی از خانه می‌گریزد و با موسی‌خان ازدواج می‌کند. نتیجه این ازدواج پنج فرزند است.
  • او در روزنامه ‌های «حبل‌المتین»، «تمدن» و نشریه‌ی «مجلس» به دفاع از تحصیل دوشیزگان، مقالات مختلفی نوشت و با علمای اعلام که عمل او را در دفاع از زنان، کفر می‌خواندند، مجادله کرد.

done in 0.0297 seconds