آخرین ویرایش : July 9, 2013

فخرآفاق پارسا

مناصب و مشاغل


نماینده

کنگره بین المللی نسوان شرقاو در جلسه ای که در منزل مستوره افشاره به منظور تدارکات کنگره تشکیل شد، به عنوان یکی از افراد هیئت رئیسه انتخاب شد. 

موسس

مجله جهان زنان (چاپ ایران)

( از ۱۲۹۹ه.ش. تا ۱۳۰۰ه.ش. )

وي در حين تدريس در مدرسه دخترانه فروغ موفق شد تا امتياز مجلۀ «جهان زنان» كه نشريه‌اي ويژهء زنان بود را اخذ كند. البته صاحب امتياز نشريه همسر وي، فرخ‌دین پارسا بود و مطالب نشريه نيز با همفكري هر دو نوشته مي‌شد. مجله ماهنامه منتشر مي‌شد. مباحث مورد علاقهء اين مجله عبارت بود از خانه‌داري، بچه‌داري، تحصيل دختران و زنان و بهداشت كودكان. نگرش حاكم بر اين مجله و روش‌هايي كه براي احقاق حقوق زنان از سوي فخر آفاق پارسا مطرح مي شد، با ديگر نشريات خاص زنان تفاوت چشمگيري داشت. فخر آفاق پارسا معتقد بود كه در شرايط فعلي زنان نبايد در سياست مداخله كنند يا با مخالفان حقوق زنان درگير شوند، بلكه بايد «با همان احساسات و عواطف و صداقت و تقاضاي حمايت از مردان زمامدار، عجالتاً استدعا و تمنا كنند كه وسيلۀ تعليم زنان هرچه بيشتر فراهم شده و نشر معارف در ميان زنان توسعهء بيشتر يابد». اختلاف نظر فخر آفاق پارسا با ديگر فعالان حقوق زنان تنها در شيوه ها و روش‌ها و اهداف خلاصه نمي‌شد، او تلقي خاصي نسبت به زنان داشت و به شكلي هدفمند لحني محافظه‌كارانه را دربارهء حقوق زنان اتخاذ كرده بود. با وجود اين احتياط اما پس از انتشار سرمقاله‌اي دربارۀ تساوي حقوق زنان با مردان،از سوي برخي‌ نشريۀ او محكوم به ضديت با اسلام شد و‌ خانۀ او را غارت كردند. وي توانست از اين مهلكه جان سالم به در برد و در خانهء يكي از دوستانش پناه گيرد. مخالفان او سرانجام موفق شدند نه تنها امتياز نشريه را لغو كنند، بلكه فخر آفاق كه باردار بود را نيز به اراك تبعيد كنند. 


گرایشات


عضو

جمعیت نسوان وطن خواهپس از پایان دورۀ تبعید به این انجمن پیوست و در جلسات و انتشار نشریه این جمعیت مشارکت داشت. 


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر قم

( از ۱۳۰۰ه.ش. تا ۱۳۰۳ه.ش. )

در پی تعطیلی مجله جهان زنان، فخر آفاق به همراه همسرش به اراک تبعید شدند. منتها هنگامی که به مقصد اراک وارد قم شدند دریافتند، در اراک عده ای از افراد خارج از مذهب را شکنجه داده اند. ا آنجا که عده ای در تهران حکم به تکفیر فخرآفاق داده بودند، او صلاح دید به اراک نرود و در قم بماند. وزیرالوزای وقت با درخواست او موافقت کرد و در همین دورۀ تبعید بود که فرزند او فرخ‌رو متولد شد. 


روابط خانوادگی


نام همسر

فرخ الدین پارسا

( از ۱۲۹۲ه.ش. )

فخرآفاق در سن 14 سالگی با فرخ‌دین پارسا ازدواج کرد. فخرآفاق در مدرسه ای تدریس می کرد که مدیر آن ناپدری فرخ‌دین بود.

نام دختر


تاریخ تولد ۱۲۷۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • به تشویق مادر بی‌سوادش پنهان از پدرش به مدرسه  می‌رفت.
  • بنا به گزارش برخی از منابع فخرآفاق پش از ازدواجش با فرخ دین پارسا یکبار ازدواج کرده بود است که نتیجۀ آن یک فرزند پسر به نام «روح‌الله جوادی» بود.
  • تنها 14 سال داشت که شروع به تدریس در یکی از دبستان‌های تازه تاسیس شهر تهران کرد و از همین طریق با همسرش فرخ‌دین پارسا آشنا شد.
  • اندکی پس از ازدواج شوهر به سمت «تحویل داری اداره تذکره خراسان» منصوب شد و «فخر آفاق پارسا» نیز با شوهر راهی مشهد شد و در دبستان دخترانه فروغ شروع به تدریس کرد.

done in 0.0532 seconds