آخرین ویرایش : July 9, 2013

محمد دفتری

مناصب و مشاغل


مدیر


روابط خانوادگی


نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

احمد متین دفتریپسر عمو بودند.


تاریخ تولد ۱۲۸۹ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

فرزند عضد الملک از خاندان آشتیانی و عموزاده احمد متین دفتری بود. تحصیلات پزشکی خود را در اروپا به پایان رسانید و به ایران بازگشت و مدیرعامل انجمن ملی حمایت از کودکان گردید. در دوره بیستم قانونگذاری از کنگاور به وکالت مجلس انتخاب گردید و چند ماهی وکیل مجلس بود که دکتر امینی نخست­وزیر وقت مجلس را منحل کرد.


done in 0.0255 seconds