آخرین ویرایش : July 12, 2013

معصومه کحال

مناصب و مشاغل


موسس

مجله دانش (چاپ ایران)مجله دانش در شرایطی انتشار یافت که فعالان حقوق زن می کوشیدند تا مدارس دخترانه را گسترش دهند تشکل های زنان را ایجاد کنند و ضرورت دگرگونی در موقعیت و شرایط فردی و اجتماعی زن ایرانی را اثبات نمایند. اما این مجله روند محافظه کارانه ای را حفظ کرد و تاکید می کرد که مجله به طور کلی از سیاست پرهیز می کند. مطالب مجله دانش به مباحث اخلاقی، علم خانه داری، بچه داری، شوهرداری، و ترغیب زنان به و دختران به سوادآموزی اختصاص داشت.
نشریه دانش 1 سال بیشتر عمر نکرد در شماره 30 نوشت " دکتر کحال به علت گرمی هوا و کم مزاجی به شمیران رفته و نشریه تا دو ماه منتشر نمی شود". اما این تعطیلی موقت او دایمی شد و پس از یک سال انتشار متوقف شد.توضیحات بیشتر:

خانم دکتر کحال دختر میرزا محمد حکیم باشی جدید الاسلام همدانی بود. خانم دکتر کحال که گویا نام او معصومه بوده است نزد مسیونرهای امریکایی در ایران طبابت آموخت و به عنوان نخستین چشم پزشک زن در ایران از آنان اجازه طبابت گرفت و در خیابان جلیل آباد تهران مطب خود را دایر کرد. 

او در مورد حقوق و جایگاه اجتماعی زنان نگرشی میانه رو داشت. 


done in 0.0223 seconds