آخرین ویرایش : July 14, 2013

مسعود فروغی

مناصب و مشاغل


سفیر

سفارت ایران در چکسلواکی

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۴۳ه.ش. )

سفارت ایران در مغرب

( از ۱۳۴۳ه.ش. تا ۱۳۴۶ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالحسن فروغیابوالحسن فروغی عموی مسعود است.


تاریخ تولد ۱۲۹۰ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

با مدرک لیسانس در سازمان برنامه و دفتر نخست وزیری خدمت کرد.


done in 0.0995 seconds