آخرین ویرایش : July 14, 2013

محمود فروغی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهرانلیسانس علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


سفیر

سفارت ایران در آرژانتین

( از ۱۳۳۹ه.ش. تا ۱۳۴۰ه.ش. )

سفارت ایران در سوئیس

( ۱۳۴۱ه.ش. )

سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا

( از ۱۳۴۱ه.ش. )

سفارت ایران در افغانستان

( از ۱۳۴۵ه.ش. تا ۱۳۵۰ه.ش. )

وزیر مختار

سفارت ایران در آرژانتین

( از ۱۳۳۶ه.ش. تا ۱۳۳۷ه.ش. )

معاون

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۴۰ه.ش. تا ۱۳۴۱ه.ش. )

در 1340 ه.ش معاون سیاسی و پارلمانی و کفیل موقت وزارت امور خارجه بود.

مشاور

وزارت امور خارجه ایران

( ۱۳۴۴ه.ش. )

مشاورعالی وزارت امورخارجه


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالحسن فروغیابوالحسن فروغی عموی محمود بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

محمود فروغی در 1318 ه.ش وارد خدمت وزارت امور خارجه شد و مدارج اداری را طی کرد. در دوران خدمت خود مشاغلی چون سرکنسولی ایران در نیویورک، سفیر ایران در آرژانتین، سوئیس، آمریکا و افغانستان، معاون وزارت امور خارجه و کفیل وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. در 1351 ه.ش بازنشسته شد و در 1352 ه.ش ریاست موسسه روابط بین الملل وابسته به وزارت امور خارجه را عهده دار شد. در 1358ه.ش رابطه استخدامی اش پایان یافت. فروغی در مصاحبه‌ای در مجموعه تاریخ شفاهی ایران اطلاعات جالبی را از وقایع شهریور 1320 ه.ش بیان داشته‌است.


done in 0.0324 seconds