آخرین ویرایش : July 20, 2013

زهرا نبیل

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهراندوره کارشناسی را در رشته باستان شناسی گذراند.

کشور هلندچندى در هلند تحصیل کرد و از موزه لیدن در رشته موزه‏دارى تخصص گرفت.


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو

یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد)برای مدتى عضو كمیسیون ملى و تربیتى و فرهنگى یونسكو بود. در غالب نمایشگاههاى بزرگ جهان شركت داشت. در نمایشگاه هفت هزار سال هنر و تمدن ایران، نمایندۀ دولت ایران بود.

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

كسانى كه قصد ورود به مجلس سنا را داشتند، بایستى یكى از مقامات مملكتى را احراز كرده باشند مانند وزارت، سفارت، استاندارى، معاونت وزارتخانه یا سه دوره نمایندگى مجلس شوراى ملى و بالاخره مالكین و تجار با پرداخت مبلغ معینى مالیات به دولت واجد شرایط مى‏شدند. چون خانم نبیل هیچیك از شرایط را نداشت در همان ایام ابلاغی برای معاونت یکی از وزارتخانه ها براى او صادر كردند و بدین ترتیب شرایط عضویت مجلس سنا را پیدا كرد و در سال 1350، برای یک دوره سناتور انتخابی تهران شد.

کارمند


گرایشات


عضو

حزب ایران نوینوی از بدو تاسیس شورای زنان در هیئت اجرایی عضو بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


زهرا نبیل

تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

done in 0.0571 seconds