مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۵۰ه.ش. )

وی در دوره های ۲۱ و ۲۲ مجلس شورای ملی نماینده تهران در آن مجلس بود. 

مدیر

مدرسه دوشیزگان در تبریز

( از ۱۳۱۰ه.ش. )

دانشسرای دختران در ایرانبعد از مادام هس ، خانم هاجر تربیت برای سالها رئیس این دانشسرا بود .

عضو

کانون بانوان

( از ۱۳۱۴ه.ش. )

او با ايجاد مجالس سخنراني، نمايشها، کلوپهاي ورزشي، کتابخانه و کلاسهاي اکابر، به توسعه فعاليتهاي زنان پرداخت.

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

در دورۀ ششم سنا نمایندۀ انتخابی مردم تهران بود.  


گرایشات


عضو

حزب زنان ایران

( از ۱۳۲۱ه.ش. )

در کنار صفیه نمازی و فاطمه سیاح حزب زنان ایران ایران را تشکیل داد. او یکی از 4 نفری بود که در نوشتن اساسنامه این حزب نقش داشت. 


روابط خانوادگی


نام همسر

محمدعلی خان تربیت تبریزیهاجر دومین همسر محمد علی تربیت بود که این دو در استانبول با هم آشنا شدند و هاجر تربیت پس از ازدواج برای زندگی در تبریز ساکن شد. 


هاجر تربیت

تاریخ تولد ۱۲۸۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۲ه.ش.
محل تولد شهر استانبول
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
کشور ترکیه

توضیحات بیشتر:
  • پس از آنکه رضا شاه در سال 1318دستور داد تا ریاست مدارس خارجیان بر عهده ی ایرانیان باشد هاجر تربیت به ریاست دبیرستان نوربخش (مدرسه ی آمریکایی‌ها ) منصوب شد.
  • هاجر تربیت از کسانی بود که روز 17 دی 1314 در مراسم کشف حجاب دانشسرای دختران خطابه‌ای را ایراد کرد.
  • از او چندین کتاب و مقاله به تألیف یا ترجمه به جا مانده است.

done in 0.0564 seconds