از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

در اواخر جنگ جهانی اول در سال 1336 ﻫ. ق. / 1297‌ش دولت برای اولین بار اقدام به تربیت آموزگار کرد و دارالمعلمات در تهران تاسیس شد که دوره تحصیل در آن پنج سال بود. دارالمعلمات ابتدا ضمیمه مدرسه فرانکو پرسان و ریاست آن به یوسف‌خان ریشارد (مودب‌الملک) واگذار شد. این مدرسه در سال 1300 ش از فرانکو پرسان جدا و بانو فصیح الملک مهام، مدیریت آن را بر عهده گرفت؛ ولی در سال 1304 ش دکتر حسین صدیق، رییس تعلیمات نسوان، یک بانو فرانسوی که هلن هس نام داشت را برای اداره امور دارالمعلمات تعیین نمود و دروس تدبیر منزل، تعلیم و تربیت و روان‌شناسی کودک را به مواد درسی آن اضافه کرد. شاگردان این مدرسه از پرداخت شهریه معاف بودند، به شرط اینکه در موقع ورود ملتزم می‌شدند که بعد از اختتام دوره‌ معادل سنوات تحصیل موظف باشند در مدارس دولتی تدریس کنند. اولین کسانی که موفق به اخذ دیپلم از دارالمعلمات شدند، عبارتند از خانم‌ها بدرالملوک فردوسی، فرح‌انگیز عهدیه، عذرا مشیری، خانم آغاقمشه، صغری راد، محترم اخوی، بدرالدوله قاجار، مرضیه توفیق،‌شاهزاده ندیمی، زری شکوه، توران تیموری، کبری جاریونی، گلی شکوه، صدیقه ریاضی، سعیده قزلباش و مریم که از فارغ‌التحصیلان سال 1306ش و 1307 ش و دارای تصدیق نامه رسمی متوسطه دارالمعلمات بودند.

done in 0.0535 seconds