آخرین ویرایش : July 21, 2013

میرزا ابراهیم خان نبیل السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


کارمند

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)در سال 1299 ه.ق وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. در ابتدا منشی بود سپس در اداره دول غیرهمجوار و انگلیس و عثمانی خدمت کرد. ئر سال 1319 ه.ق کارگزار قوچان بود.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام دختر


تاریخ تولد ۱۲۸۲ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پس از تحصیل در تهران به بمبئی رفت. بعد از بازگشت به تهران، وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. در سال 1315 ه.ق به لقب نبیل السلطنه ملقب گردید. در سال 1331 ریاست وصول مطالبات بانک شاهنشاهی را بر عهده داشت اما بعد از مدتی منتظر خدمت شد.


done in 0.0254 seconds