آخرین ویرایش : July 21, 2013

محمود صلاحی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


سرپرست

وزارت امور خارجه ایران

( ۱۳۲۹ه.ش. )

در سال 1324 ه.ش مدیرکل وزارت امور خارجه و در 1327 ه.ش معاون اداری وزارتخانه شد. در تابستان 1329 ه.ش رزم آرا به او پیشنهاد کرد که وزیر امور خارجه شود ولی او نپذیرفت و سه ماه کفیل وزارتخانه بود. بعد محسن رئیس به وزارت منصوب شد.

سفیر


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر


تاریخ تولد ۱۲۷۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۸ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پدرش میرزا محمد خان صلاح السلطنه اهل تفرش بود و در 1289ه.ش مدتی پس از فتح تهران، مباشرت وزارت خارجه را عهده دار بود. محمود در سال 1293 ه.ش وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. مدتی منشی کارگزاری شیراز بود، در سال 1302 بازرس وزارت معارف بود و مدتی نیز معاونت حکومت گیلان را به عهده داشت. در 1309 به وزارت امور خارجه برگشت و مدتی در کنسولگری های مختلف در هرات، موصل و بغداد خدمت کرد. پس از شهریور 1320 ه.ش بازرس وزارتی بود. در 1330 ه.ش منتظر خدمت و سال بعد بازنشسته شد اما دوباره به خدمت فراخوانده شد.


done in 0.0275 seconds