آخرین ویرایش : July 21, 2013

ماهرخ گوهرشناس

مناصب و مشاغل


مدیر

مدرسه ترقی بنات در تهرانماهرخ این مدرسه را بدون اطلاع همسرش تاسیس کرد و این مسئله را تا سه سال از او پنهان کرد. 

عضو

انجمن مخدرات وطن

( از ۱۲۸۸ه.ش. )


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایراناو از جمله زنانى است كه در جریان جنبش مشروطه با جمعى از زنان همفكر خود جمعیتى تشكیل داد و خيلي زود موفق شد با اعضاي انجمن‌هاي سياسي مردان ارتباط برقرار كند و همپاي آن‌ها در تظاهراتي شركت كرد كه به مناسبت انعقاد قرارداد 1907 برپا شده بود. انجمنی که ماهرخ در آن فعالیت می کرد انگشتری را در دست داشتند كه روي آن طرح دو دست كه يكديگر را مي فشردند، نقش بسته بود. اين انگشتر را ماهرخ طراحي كرده بود كه نمادي از همبستگي و استحكام اعضاي گروه با يكديگر بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

نام پدرش میرزا جعفر تاجر بود. 


done in 0.0266 seconds