آخرین ویرایش : July 22, 2013

نیره ابتهاج سمیعی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

او در دوره های 21، 22، 23 و 24 نماینده مردم رشت در مجلس شورای ملی بود. 

نایب رئیس

مجلس شورای ملی ایراناو تنها زنی بود که در مجلس شورای ملی؛ نائب رئیس مجلس شد.


گرایشات


عضو


نیره ابتهاج سمیعی

تاریخ تولد ۱۳۹۳ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر رشت
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش یوسف بود.
  • دارای مدرک کارشناسی بود. 
  • برای مدتی معلم مدرسه انجمن تبلیغی (کامیونیتی اسکول) بود.

done in 0.0264 seconds