آخرین ویرایش : July 22, 2013

صدرالملوک بزرگ نیا

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۴۷ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

پس از استعفای غلامرضا مبين از مجلس  بيست و دوم ، صدرالملوک بزرگ نيا كه كارمند وزارت آباداني و مسكن و مقيم تهران بود در 8 شهريور 1347 با كسب 9925 راي از مجموع 10001 راي(2/99 درصدد) به عنوان نماينده خواف و رشتخوار انتخاب و در دوره 23 نيز با كسب 9841 راي از مجموع 9984 راي (57/98درصد) مجددا انتخاب شد.

مجلس موسسان ایران

( از ۱۳۴۶ه.ش. )

مجلس موسسان سوم به عنوان نماینده افتخاری عضویت داشت.

عضو

کارمند

وزارت آبادانی و مسکن (دوره پهلوی)پس از پایان تحصیلات خود در وزاتخانه آبادانی و مسکن به کار مشغول شد و ریاست اداره مددکاری شهری و امور اجتماعی آن وزارتخانه را برعهده داشت.


صدرالملوک بزرگ نیا

تاریخ تولد ۱۲۹۸ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر مشهد
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • مدرک تحصیلی او دیپلم بود.
  • نام همسرش شوهر منوچهر مهدویان بود.

done in 0.0253 seconds