آخرین ویرایش : July 22, 2013

اما آقایان

معروف به : اما اردوخانیان

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دوره بیست جهارم نماینده ارمنیان شمال و مرکز بود.


اما آقایان

تاریخ تولد ۱۳۰۴ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران
قومیت ارمنی

توضیحات بیشتر:
  •  او به همراه چهار برادر خود در خانواده ای فرهنگی در تهران رشد کرد. برادران اِما آقایان از فرهیختگان جامعۀ ارمنیان ایران محسوب می شدند. باغداسار مهندس معمار و سه برادر دیگرش تاتول، آریس و اِمیل از پزشکان بنام بودند.
  • همسر اما آقایان، دکتر شاهن آقایان، از وکلای برجسته بود. بانو اِما آقایان دو فرزند، یک دختر و یک پسر، داشتند که پسر او در دانشگاه هاروارد امریکا در رشتۀ وکالت تحصیل کرد.
  • بانو آقایان از دوران جوانی در فعالیت های مختلف اجتماعی شرکت داشت و از اعضای انجمن بین المللی زنان بود. او در فعالیت های اجتماعی، خیریه، آموزشی و فرهنگی ایران و انجمن های مختلف ارمنیان شرکت می کرد. همچنین از اعضای فعال انجمن پرورش گل و گیاه ایران بودند.
  • پس از انقلاب 1357، در پاریس مستقر شد. 

done in 0.025 seconds