آخرین ویرایش : July 22, 2013

پروین دخت سلیلی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

وی در دوره بیست و چهارم نماینده مردم لرستان، منطقه دورود شد. 
 


تاریخ تولد ۱۳۰۸ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در 13 بهمن 1357 کارکنان صنایع نظامی ومردم شهر دورود با برپایی راهپیمایی گسترده ای با انقلاب اسلامی و امام خمینی اعلام همبستگی کردند و خواستار استعفای پروین دخت سلیلی، نماینده خود در مجلس شورای ملی شدند. 


done in 0.026 seconds