آخرین ویرایش : July 22, 2013

مهین دخت صنیع

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده ادبیات دانشگاه تهراندوره کارشناسی را در رشته ادبیات فارسی گذراند. پس از اخذ لیسانس در كنكور دكتراى ادبیات فارسى شركت كرد و به دوره‏ى دكترا راه یافت. این دوره را نیز به اتمام رسانید و از رساله‏ى دكتراى خود را تحت عنوان «دستور زبان فارسى» به راهنمائى دكتر محمد معین، دفاع کرد. 


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در سال 1350 از طرف حزب ایران نوین كاندیداى نمایندگى مجلس از بابل شد و پس از اتمام انتخابات به مجلس بیست‏وسوم راه یافت. در آن دوره مدتى هم عضو هیئت رئیسه بود. در دوره‏ بیست ‏وچهارم نیز نماینده‏ى مجلس از بابل گردید و با سمت منشى به هیئت رئیسه راه پیدا كرد.

مدرس


گرایشات


عضو


مهین دخت صنیع

تاریخ تولد ۱۳۹۸ه.ش.
محل تولد شهر بابل
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

وی دارای تالیفاتی در رشته‏ی تخصصی خود می‏باشد که می‏توان کتاب دستور زبان فارسی و کتاب زنان در شاهنامه را نام برد.
 ابتدا به همسری سرگرد امیرسرداری درآمد که از روسای املاک پهلوی بود. سرگرد امیرسرداری بعد از مدتی نام خانوادگی خود را به کشورپاد تغییر داد و در میانسالی درگذشت. همسر دوم مهیندخت، از پزشکان معروف تهران بود به نام دکتر دانشوری که چندی معاونت وزارت بهداری را عهده‏ دار شد. 
 


done in 0.0247 seconds