آخرین ویرایش : July 23, 2013

قدس ایران عدیلی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی شهر تهران بود.


قدس ایران عدیلی

تاریخ تولد ۱۳۰۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش احمد بود.
  • دارای مدرک دیپلم بود.

done in 0.0495 seconds