آخرین ویرایش : July 23, 2013

پری اباصلتی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهراناز از دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران، لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی داشت.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی شهر تهران بود.

سردبیر

خبرنگار


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایالات متحده آمریکابعد از انقلاب 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و در آن جا مجله راه زندگی را با همکاری همسرش هوشنگ میرهاشم تاسیس کرد. این مجله با گذشت 32 دو سال همچنان در لس آجلس منتشر می شود.


پری اباصلتی

تاریخ تولد ۱۳۱۴ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در اواخر دهه چهل با معرفی و حمایت حسن شهباز به عضویت کلوپ زونتا (شاخه غیر رسمی کلوپ روتاری) در آمد و پس از مدتی به ریاست آن کلوپ رسید.
  • در سال 1351 به عنوان مشاور مطبوعاتی شرکت بیمه البرز و نمایندگی بیمه یورکشایر انگلستان در ایران درآمد.

done in 0.0485 seconds