آخرین ویرایش : July 23, 2013

مهین افشار جعفری سهامی

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه آمریکایی تهرانتحصیلات ابتدایی را بنا به اقتضای شغل پدرش که ریاست اداره کل راه مشهد را برعهده داشت، در مشهد گذراند و آن‏گاه به تحصیل ‏در دبیرستان امریکایی تهران پرداخت.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۴ه.ش. تا ۱۳۵۷ه.ش. )

در دروه بیست و چهارم نماینده حوزه انتخابی خراسان، شهر مشهد بود.


گرایشات


عضو


مهین افشار جعفری سهامی

تاریخ تولد ۱۳۹۳ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش محمد جعفر بود. تا دهم متوسطه تحصیل کرد و پس از آن به خدمات اجتماعی روی آورد. در مشاغلی چون تشریفات جمعیت خیریه فرح پهلوی، خزانه‏ داری سازمان ‏زنان مشهد، انجمن شهرستان سرخس، ریاست جمعیت شیر و خورشید سرخس، هیئت مدیره شرکت اتوبوس‏رانی مشهد، مدیرعاملی مرکز تفریحی و تربیتی کودکان مشهد و ریاست امور اجتماعی ‏شیر و خورشید خراسان فعالیت نمود.
  • با توجه به سابقه عضویت در حزب ایران نوین و با تأسیس حزب رستاخیز، در بیست ‏وچهارمین دوره مجلس شورای ملی به نمایندگی از مردم مشهد به ‏مجلس راه یافت.
  • پس از پیروزی انقلاب در 25 بهمن ماه دستگیر و پس از تحمل چند ماه حبس، آزاد شد.‏

done in 0.048 seconds