آخرین ویرایش : July 23, 2013

محمد آخوند گرگانی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایراندر دوره های نهم تا شانزدهم مجلس شورای ملی، نمایندهٔ «دشت گرگان و یموت» بود.

مجلس شورای ملی ایراندر دوره های ششم و هفتم مجلس شورای ملی به عنوان نمایندهٔ «دشت گرگان و یموت» بود.

مجلس شورای ملی ایراندر انتخابات مجلس دوم از گنبد کاووس و ایل تراکمه به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام دختر


محمد آخوند گرگانی

تاریخ تولد ۱۲۶۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۶ه.ش.
محل تولد شهر گرگان

روستای چن سولی از توابع آق قلا در شمال گرگان

ملیت کشور ایران
قومیت ترکمن

توضیحات بیشتر:
  • محمد آخوند گرگانی (جرجانی) فرزند آقاجیق
بای از رهبران ایل ترکمن از طایفه داز شاخه آتابای یموت  بود که ده دوره نماینده مجلس شورای ملی بود.
  • با قیام افسران خراسان مخالفت کرد و در قضیه ی عثما ن آخوند و تشکیل حکومت (جمهوری) در ترکمن صحرا(1305-1303 ه.ش) از حکومت مرکزی پشتیبانی نمود و ترکمن‌ها را به پذیرفتن خلع سلاح و شرایط دولت رضاشاه تشویق کرد.
  • در قیام جنید خان که پس از مبارزه استقلال خواهانه در ترکمنستان علیه دولت  بلشویکی، وارد ایران شده بود؛ محمد آخوند با هماهنگی دولت مرکزی ضمن ملاقات با جنید خان به او پیشنهاد کرد که یکی از دو راه را انتخاب کند: خلع سلاح نیروها و تسلیم آنها به دولت مرکزی ایران و یا خروج از ایران و عزیمت به افغانستان. جنید خان راه دوم را برگزید و به افغانستان رفت و همان جا درگذشت.
  • محمد آخوند در دوران اقامت در تهران با زنی به نام طوبی نصرتی‌فرد از اهالی تهران ازدواج کرد. حاصل این ازدواج چهار فرزند بود: منصور، مهین، بگنج (احمد) و علیرضا.
  • محمد آخوند در مقبره خانوادگی‌اش در روستای چن‌سولی به خاک سپرده شد.

done in 0.0383 seconds