از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۱۴م.-
۱۹۲۵-۰۳-۲۱م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۸۴م.
-۱۹۵۹م.
-۲۰۰۰م.
-۱۹۶۱-۰۶-۱۱م.
-۱۹۷۳م.
-۱۹۷۷م.
-۲۰۰۵م.
-۱۹۹۹م.
-۱۹۶۶-۰۱-۱۱م.
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۸۱م.
--
-۱۹۹۷م.
-۲۰۰۳م.
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۷۲م.-
دهه ۱۹۹۰م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۳۱۵ه.ش.۱۳۲۰ه.ش.
۱۹۵۸م.-
۱۹۹۵م.-


توضیحات بیشتر:

لندن پایتخت انگلستان و بریتانیا است. این شهر همچنین بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر در بریتانیا و بزرگترین ناحیه شهری از نظر مساحت در اروپا نیز هست.
این شهر که در کنار رود تیمز قرار دارد قدمتی دو هزار ساله دارد و تاریخ ساخت به دوران روم باستان باز میگردد.

done in 0.1871 seconds