آخرین ویرایش : July 26, 2013

عباس نجم

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهرانلیسانس علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


سفیر

کنسول

سفارت ایران در هند

( از ۱۳۴۶ه.ش. )

رایزن

سفارت ایران در برزیل

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۴۴ه.ش. )

دبیر

سفارت ایران در انگلستان

( از ۱۳۳۶ه.ش. تا ۱۳۳۸ه.ش. )

در 1336 ه.ش دبیر دوم و سال بعد دبیر اول سفارت در لندن.

مدیر

وزارت امور خارجه ایران

( ۱۳۵۲ه.ش. )

عباس نجم در آبان ماه 1351 ه.ش سرپرست اداره سوم سیاسی شد. ماه بعد سرپرست موقت اداره پنجم و سه ماه بعد سرپرست موقت اداره چهارم سیاسی شد. آبان ماه سال 1352 ه.ش مدیر کل امور اداری با مقام سفیری را برعهده گرفت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ


تاریخ تولد ۱۳۰۳ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در سال 1326 ه.ش به عنوان کارآموز وارد وزارت امور خارجه شد. سلسله مراتب اداری را به تدریج طی کرد و در مهر 1358 بازنشسته شد. چهار ماه بعد در لیست افراد تصفیه شده قرار گرفت.


done in 0.0561 seconds