از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۸۸۳م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۷۷م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۳ه.ش.۱۲۹۴ه.ش.


توضیحات بیشتر:

نیویورک پرجمعیت‌ ترین شهر ایالت نیویورک و ایالات متحده آمریکاست که از ۵ ناحیه شامل برانکس، بروکلین، منهتن، کوینز و استاتن آیلند تشکیل شده‌است.

done in 0.0312 seconds