آخرین ویرایش : August 4, 2013

سید اسماعیل اعزاز السلطنه


توضیحات بیشتر:

او که به زبان فرانسه تسلط داشت وارد خدمت وزارت خارجه شد و ابتدا با سمت نایب اولی در سفارت ایران در سنت پترزبورگ انجام وظیفه نموده و بعداً به سمت سرکنسول ایران در استانبول منصوب و سپس به مقام مستشاری سفارت ایران در استانبول رسیده، چندی بعد رئیس عدلیه فارس گردید. او با دخترعمویش سیده آسیه سلطان خانم (قدس‌الدوله) ازدواج کرد و حاصل ازدواجش دو دختر به نام منیره خانم (منیرالدوله) و مقبوله خانم (زینت‌الدوله عروس حاج محتشم ‌السلطنه اسفندیاری) بود.


done in 0.0523 seconds