آخرین ویرایش : August 4, 2013

سید فتح‌ الله سعید السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه بوشهر

( ۱۳۲۴ه.ق. )
مظفرالدین شاه قاجار با لغو حق مالکیت کشاورزان منطقه ی لیراوی از توابع دیلم بوشهر آن منطقه را به عنوان تیول به میرزافتح الله واگذار کرد. سعید السلطنه تا  1302ه.ش مالک شش دانگ لیراوی بود اما تا 1306 ه.ش در سه مرحله آن را فروخت.

نایب الحکومه

منطقه کرمان

( از ۱۳۱۹ه.ق. تا ۱۳۲۰ه.ق. )
فتح الله در زمان حکومت محمود خان علاء الملک، عمو و پدرزنش، معاونت حکومت را بر عهده داشت.

سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار


در دوران سلطنت مظفرالدين شاه مدتي رئيس فوج توپچي مقدم مراغه و سپس رئيس فوج پياده نه خوي شد.

رئیس

نظمیه دوره قاجار

( ۱۳۲۵ه.ق. )
در سال 1325 قمري در زمان نخست وزيري ابوالقاسم ناصر الملك رئيس نظميه تهران شد. انتصاب وي به رياست مقارن با وضع بسيار آشفته كشور بود و مشروطه طلبان و آزادي خواهان از يك طرف و طرفداران استبداد از طرف ديگر صف آرايي نموده و اوضاع سياسي كشور به شدت مغشوش بود. در چنين وضعيتي تشكيلات نظميه نمي توانست عامل مؤثري در استقرار نظم و امنيت عمومي باشد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

سید محمود خان دیبا علاءالملک


علاء الملک عمو و پدرزن فتح الله بود.


تاریخ تولد ۱۲۸۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۵ه.ق.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر تهران
منطقه دزاشیب

توضیحات بیشتر:
  • پس از اتمام تحصیلات در تبریز وارد خدمت نظام شد. در سال 1313 ه.ق مدتی معاون استانداری فارس بود و در سال 1315 ه.ق به پیشکاری حکومت تهران منصوب شد . در سال 1322 ه.ق عهده دار ریاست نظمیه تهران بود و در سال 1324 ه.ق به حکومت بوشهر رسید.
  • با دخترعمویش سیده مرضیه خانم احتجاب‌الدوله ازدواج کرد و از او دارای دو پسر به نام ابراهیم و داود و یک دختر به نام جمیله شد.

done in 0.0602 seconds