آخرین ویرایش : August 4, 2013

سید ابوالفضل دبیر السلطنه

تاریخ تولد ۱۲۵۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۳ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر تهران
قریه رستم آباد
ملیت کشور ایران
مدفن شهر قم
آرامگاه سرلشگر دیبا در قبرستان نو

توضیحات بیشتر:

سید ابوالفضل دیبا دو بار به ریاست امنیه آذربایجان رسید، مدتی حکومت سراب را به عهده داشت و زمانی رئیس مالیه کرمان و بلوچستان بود. او شخصی پاکدل و خوش‌صحبت و متواضع بود که ایام زیادی از عمر خود را در کشاورزی و عمران و آبادی املاک موروثی مصرف نموده. به شکار علاقه فراوان داشت. از همسری به نام خانم امیرزاده خانم، دختر محمدباقرخان اعتصام‌الدوله تبریزی سه پسر و دو دختر به ترتیب هاشم، خسرو، حسین و اشرف‌ و اکرم داشت.


done in 0.0733 seconds