آخرین ویرایش : August 4, 2013

فریدون دیبا

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران

( تا ۱۳۲۱ه.ش. )
لیسانس حقوق

دانشگاه رم


دکترای علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


سفیر

سفارت ایران در واتیکان

( از ۱۳۵۵ه.ش. تا ۱۳۵۶ه.ش. )

سفارت ایران در لهستان

( از ۱۳۴۸ه.ش. )

سفارت ایران در بلژیک

( از ۱۳۴۴ه.ش. )
همزمان وزیرمختار آکرودیته در لوکزامبورگ

سفارت ایران در سوریه

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۴۴ه.ش. )

رایزن

سفارت ایران در واتیکان

( از ۱۳۳۶ه.ش. تا ۱۳۳۷ه.ش. )

دبیر

سفارت ایران در ایتالیا

( از ۱۳۲۹ه.ش. تا ۱۳۳۳ه.ش. )

سفارت ایران در بلژیک

( ۱۳۲۹ه.ش. )

سفارت ایران در چین

( از ۱۳۲۶ه.ش. تا ۱۳۲۷ه.ش. )
دبیر دوم

مدیر

وزارت امور خارجه ایران


دیبا در 1340 ه.ش رئیس اداره اول سیاسی شد. در 1344 ه.ش رئیس هیات نمایندگی ایران در اتحادیه اروچایی ذغال و فولاد و همچنین اتحادیه نیروی اتمی بود. در آبان 1346 ه.ش رئیس اداره پذیرایی ها شد، چند ماه بعد به مقام مدیرکل سیاسی (امور آسیا و آفریقا) منصوب شد. در 1354 ه.ش مدیرکل امور کنسولی و ردیس دادگاه بدوی انتظامی وزارت امور خارجه بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ


تاریخ تولد ۱۲۹۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۸۰ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران

done in 0.0581 seconds