آخرین ویرایش : August 5, 2013

ولی خان محتشم الملک

معروف به : امیر شوکت

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا حسین خان اسفندیاری سردار نصرت


سردار نصرت برادرزاده محتشم الملک بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۵۲ه.ق.
محل تولد شهر کرمان
محل درگذشت شهر کرمان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

او مدتی ضابط بلوکات بزرگ کرمان بود، سپس رئیس ژاندارمری کرمان و حکمران بلوچستان شد. در کشمکش‌های سیاسی بین سردار نصرت و حکمرانان کرمان، او بیشتر مامور اجرای دستورات برادرزاده اش بود. در جدال محلی بین شیخیه و متشرعه او را مسئول تیراندازی به جمعیت و مرگ تعدادی از مردم بی گناه می‌دانند.
فرزندان سرشناس او محمدباقر سالاراحتشام، محمد ابراهیم سالارمفخم و محمدجواد محتشم الملک بودند.


done in 0.0268 seconds