آخرین ویرایش : August 5, 2013

محمد رضا اسفندیاری عدل السلطان

مناصب و مشاغل


سرهنگ

نیروهای نظامی قاجار


فرمانده بخشی از قشون کرمان بود و سال‌ها بعد به رياست مرزباني کرمان نيز رسيد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ


تاریخ درگذشت فوت شده
محل سکونت شهر کرمان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • محمد رضا خان در زمان جدال شیخیه و متشرعه کلانتر کرمان بود. در مدت حکمرانی آصف الدوله، حسام الملک و علاء الملک به عنوان رئیس قشون اختیاردار اصلی کرمان و همکار برادرش سردار نصرت در تحریک علیه حاکمان کرمان بود.
  • در آشوب پس از مشروطه در 1327 ه ق در کرمان تیر خورد و مجروح شد. سر والتر تنلی سفیر کبیر انگلستان در گزارش 7 اوت 1912 م به وزیر امور خارجه انگلیس، عدل السلطان را متهم به تحریک ایلات در غارت کرمان می کند.

done in 0.0475 seconds