آخرین ویرایش : August 11, 2013

مهدی نمازی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۱۱ه.ش. تا ۱۳۲۱ه.ش. )
از دوره نهم تا چهاردهم مجلس شورای ملی

عضو

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )
از دوره اول تا ششم مجلس سنا


روابط خانوادگی


نام پدر

نام خواهر

دارای رابطه خانوادگی با

مهدی شیبانی


شیبانی با مهین نمازی دختر مهدی نمازی ازدواج کرد.

محمد حسن نمازی


محمد حسن عموی مهدی نمازی بود.

محمد نمازی


محمد و مهدی نمازی پسر عمو بودند.


مهدی نمازی

تاریخ تولد ۱۲۷۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۸ه.ش.
محل تولد شهر شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در دوران نمایندگی مجلس در عصر رضاخان توانست انحصار صادرات کتیرا را به دست آورد و از این راه ثروت زیادی اندوخت. نمازی در کابینه سهیلی با کمک هژیر تصویب نامه انحصار کتیرا و واگذاری ان به نمازی را تجدید کرد.
  • مهدی نمازی دردوران جنگ جهانی دوم، درمشارکت با دو یهودی نامدار؛ مه یر عبدالله و کتّانه پیمانکاری ارتش ایالات متحده رادر ایران بدست داشت. زمانی که ارتش امریکا ایران را تخلیه می کرد، نمازی وکتّانه ومه یر عبدالله کلیه شرکتی به نام ایران ماشین تاسیس و تمام وسایل نقلیه ارتش امریکا درایران که صدها دستگاه اتومبیل جیپ وکامیون می شد، یک جا خریدند و ان را در زمینی بزرگ متعلق به کتّانه واقع در خیابان پهلوی (بالاتر از میدان ولی عصر کنونی ) انبار کردند وبه تدریج باسود کلان فروختند. سالها بعد با اعمال نفوذ آموزگار سناتور نمازی از پرداخت مالیات این شرکت معاف شد.

done in 0.0484 seconds