آخرین ویرایش : August 11, 2013

محمد حسن نمازی

روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

مهدی نمازی


محمد حسن عموی مهدی نمازی بود.


تاریخ تولد ۱۳۳۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۴ه.ش.
محل تولد شهر شیراز
محل درگذشت شهر شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

فرزند محمد علی تاجر شیرازی بود، در جوانی در بندر هنگ‌ کنگ مستقر شد و چند کشتی بازرگانی خرید و این کشتی‌ها بین هنگ کنگ و بنادر جنوب ایران و بصره آمدوشد می‌کردند و مال‌التجاره از آن بندر به ایران و از ایران و بصره به بمبئی و هنگ کنگ می‌بردند. نمازی تریاک محصول ایران را به چین می‌برد. در سال 1305 ه.ش، اندکی پس از استقرار حکومت پهلوی، به شیراز بازگشت و در سال 1314 ه.ش. در این شهر در 78 سالگی درگذشت.


done in 0.0244 seconds