آخرین ویرایش : August 13, 2013

ایران الملوک افتخار السلطنه

تاریخ تولد ۱۲۴۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۵ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • افتخارالسلطنه دختر ناصرالدین شاه از عایشه خانم یوشی از زنان مورد توجه شاه بود. این دخترعلاوه بر وجاهت ذاتی، صاحب ثروت نیز بود زیرا تنها وارث مادرش عایشه و خاله‏ ش لیلاخانم شده بود که به ملاحظه سوگلی بودن هر دو نزد شاه، دارای ثروت فراوانی بودند.
  • او با پسردایی اش ابراهیم نوری ازدواج کرد و صاحب سه دختر و یک پسر شد اما چند سال بعد عاشق نظام الدوله خواجه نوری شد و همسر و فرزندانش را رها کرد و به خانه او رفت. نظام الدوله نیز ثروتش را به باد داده بود و پس از مرگش، افتخار السلطنه در اواخر عمر با عسرت زندگی کرد در حالی که از فخرالدوله امینی، برادرزاده‏ اش کمک شهریه می ‏گرفت.

done in 0.0242 seconds