آخرین ویرایش : August 16, 2013

سید کمال خرازی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران

( تا ۱۳۴۷ه.ش. )
لیسانس زبان عربی

دانشگاه تهران

( تا ۱۳۵۱ه.ش. )
فوق لیسانس علوم تربیتی

دانشگاه هوستون آمریکا

( تا ۱۹۷۶م. )
دکترای تعلیم و تربیت

دبیرستان علوی
مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۷۶ه.ش. تا ۱۳۸۴ه.ش. )
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به مدت هشت سال (در دولت هفتم و هشتم) وزیر امور خارجه بود.

سفیر

عضو

مدرس

دانشگاه تهران


خرازی عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران است و ریاست هیئت امنای پژوهشکده علوم شناختی را بر عهده دارد.


روابط خانوادگی


نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

سید محمد صادق خرازی


سید کمال خرازی عموی محمد صادق است.

سید محمد باقر خرازی


سید کمال خرازی عموی محمد باقر است.


تاریخ تولد ۱۳۲۳ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

done in 0.0261 seconds