آخرین ویرایش : August 18, 2013

ابراهیم حشمت طالقانی

معروف به : حشمت الاطباء

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


عضو


حوادث مهم زندگی


رهبر

جنبش جنگل


ریاست شورای نظامی جنگل در لاهیجان با دکتر حشمت بود. دکتر حشمت به تشکیل ارتش به جای نیروهای چریکی عقیده داشت و این ایده را با تشکیل نظام (ارتش) ملی در لاهیجان به اجرا گذاشت و آموزش آن نیرو را که از آزادیخواهان شرق گیلان شکل گرفته بود به عهده گرفت. هنگامی که قشون خوانین محلی، جنگلی ها را در ماسوله محاصره کرد، دکتر حشمت و یارانش با عبور از مسیر صعب العبور قله های شاندرمن از محاصره نجات یافتند. امیر اسعد (فرزند سپهسالار تنکابنی) به فصد براندازی پایگاه جنگلی ها در شرق گیلان به سمت لاهیجان لشکر کشید، دکتر حشمت و قوای لاهیجانی همراهش، قشون او را در رودسر شکست دادند. بار دیگر، خود سپهسالار به سمت لاهیجان قشون کشید اما قوای لاهیجانی به رهبری دکتر حشمت او را هم مغلوب کردند. در 1297 ه.ش قوای قزاق به فرماندهی تیمورتاش به گیلان لشگر کشیدند، میرزا کوچک خان قصد نداشت با هموطنانش بجنگد از این رو فرمان عقب نشینی داد و دکتر حشمت که عقب نشینی بی هدف را فرساینده می دانست، تسلیم شد.


تاریخ تولد ۱۲۶۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۸/۰۲/۰۵ه.ش.
محل سکونت منطقه لاهیجان
محل تولد شهر طالقان
روستای شهراسه
محل درگذشت شهر رشت
اعدام به دستور تیمور تاش
ملیت کشور ایران
مدفن شهر رشت

توضیحات بیشتر:
  • پسر میرزا عباسقلی طالقانی پزشک تجربی بود. در دارالفنون تحصیل طب کرد و در 1289 ه.ش به عنوان پزشک ارتش همراه نظامیان برای سرکوب شاهسون ها در اردبیل اعزام شد. در لاهیجان ساکن شد و به هیات اتحاد اسلام و جنبش جنگل پیوست.
  • زمانی که تیمورتاش به دستور وثوق الدوله حاکم گیلان شد، برای دکتر حشمت که فرماندهی قوای جنگلی لاهیجان را داشت امان نامه مهر شده بر پشت قرآن فرستاد و دکتر حشمت برای نجات یارانش تسلیم شد. او را پس از محاکمه نظامی سریع اعدام کردند. پیکرش را یکی از آزادیخواهان قدیمی مقیم رشت، تحویل گرفت و در گورستان محله چله‌خانه به خاک سپرد.
  • منشا خدمات بسیاری برای مردم گیلان شرقی شد که یکی از مهمترین این اقدامات احداث کانال آبی به طول 40 کیلومتر مابین رودخانه های سپید رود و شیمرود بود با همراهی مردم بود که باعث رهایی اراضی از خشکسالی و رونق کشاورزی شد. بعدها این کانال را به نام او «حشمت رود» نامیدند.

done in 0.0646 seconds