آخرین ویرایش : August 18, 2013

شیخ احمد مجد الاسلام کرمانی

حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


مجد الاسلام با نوشتن مقالات متعدد در روزنامه‌ها به خصوص جریدة ادب به مبارزه با حکومت استبدادی قاجاریه پرداخت و حتی به تبعید در کلات محکوم شد. بعد از پیروزی مشروطه‌خواهان و برپایی حکومت جدید چهار روزنامة: ندای وطن، الجمال، کشکول و محاکمات را در جهت تمجید از مشروطه و مذمت استبداد منتشر کرد. میانه‌روی در گفتار و هم‌نوا نشدن با روزنامه‌نگاران رادیکال و در واقع سبک خاص کرمانی در برخورد با دولت و دربار و به ویژه شخص شاه باعث شد وی متهم به دورویی و منفعت‌طلبی گردد.


آثار


نویسنده

کتاب "رویای صادقه"


رساله رویای صادقه در اواخر حکومت مظفرالدین شاه علیه بر ضد آقا نجفی و ظل السلطان منتشر شد. با آنکه نویسنده اصلی آن رساله مجدالاسلام کرمانی بود، ولی رساله را به سید جمال واعظ نسبت داده بودند. ملک المتکلمین نیز در انتشار رساله همکاری کرده بود. هر سه تن مورد غضب مستبدین قرار گرفتند.

کتاب "تاریخ انقلاب مشروطه"


مجد الاسلام در این کتاب می کوشد دلایل انحطاط مجلس اول و اشفتگی های مشروطه را با دیدی بیطرفانه روایت کند.


تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۲ه.ش.
محل تولد شهر کرمان
محل درگذشت شهر کرمان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • احمد فرزند اقا یوسف از خاندان نوادگان علی بیک افشار، تحصیلات ابتدایی را در مدرسه خاندانقلی بیگ به پایان رساند. پس از اتمام تحصیلات در سال 1308 ه.ق به اصفهان رفت و از محضر آخوند ملامحمدباقر فشارکی و آقامیرمحمدتقی مدرس استفاده نمود و از آنها اجازهٔ اجتهاد گرفت.
  • در اصفهان با سید جمال واعظ اصفهانی و ملک المتکلمین آشنا شد و با همکاری آنها به تأسیس مدرسه‌ای به سبک نوین برای نوجوانان در اصفهان همت گماشت.
  • در 1282 ه.ش در زمان صدارت عین‌الدوله، مجد الاسلام با حاج میرزا حسن رشدیه و میرزا آقا اصفهانی به کلات نادری تبعید شد تا اینکه در زمان صدارت میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله به تهران بازگشت.
  • وی در آغاز مشروطیت در تهران روزنامهٔ‌"ندای وطن" را تأسیس و مدتی نیز روزنامهٔ "ادب" را مدیریت و سردبیری کرد. وی در 1325ق روزنامهٔ‌های "کشکول" و "محاکمات" را منتشر کرد.
  • شیخ احمد پس از به توپ بستن مجلس و توقیف جراید، به اصفهان عزیمت رفت و در 1327ق اقدام به انتشار روزنامهٔ کشکول کرد.
  • سال های آخر عمر از سیاست کناره گرفت و در تبعید در زادگاهش زندگی کرد.وی در سرودن شعر توانا بود.

done in 0.027 seconds