آخرین ویرایش : August 20, 2013

میرزا نظام­ الدین غفاری مهندس ­الممالک

تحصیلات


محل تحصیل

شهر پاریس

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۸۴ه.ق. )
در سن 15 سالگی به اتفاق 41 شاگرد تحت سرپرستی حسنعلی خان امیرنظام گروسی برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام شد و در فرانسه مدت سه سال مقدمات را در مدرسه بندر دیپ تحصیل نمود و امتحان فارغ ­التحصیلی مقدماتی را در شهر روان داد. علوم متوسطه را در سن لوئی فرا گرفت. پس از امتحان به عنوان شاگرد اول وارد مدرسه­ پلی تکنیک پاریس شد. در مدت تحصیل در این مدرسه به رتبه معلمی علم هندسه تحلیلی در مدرسه سن لوئی نائل آمد. پس از دو سال توقف در مدرسه پلی­تکنیک به مدرسه معدن پاریس رفت و درجه مهندسی گرفت.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( از ۱۳۱۶ه.ق. )
در سال 1316 ه.ق در دوران سلطنت مظفرالدین شاه به وزارت عامه و معادن منصوب گردید.

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( از ۱۳۲۵ه.ق. تا ۱۳۲۶ه.ق. )
در 1325 در کابینه های وزیر افخم، اتابک اعظم و مشیرالسلطنه و در 1326 در کابینه مشیرالسلطنه وزیر فواید عامه بود.

وزارت معارف ایران (دوره قاجار)

( ۱۳۲۶ه.ق. )
در کابینه ناصرالسلطنه در 1326 ه.ق و کابینه مستوفی الممالک در 1333 ه.ق وزیر معارف و فرهنگ بود.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر کاشان

( ۱۲۹۵ه.ق. )
در 1295ه.ق از آجودانی معلمی ولیعهد به امر شاه معزول و به کاشان تبعید گردید و پس از چندی از تبعید احضار شد.


روابط خانوادگی


نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

فرخ (ابوطالب) خان غفاری کاشی امین الدوله


مهندس الممالک پسرعموی فرخ خان امین الدوله بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۳ه.ق.
محل تولد شهر کاشان
قریه برز آباد
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سن 15 سالگی به اتفاق 41 شاگرد تحت سرپرستی حسنعلی خان امیرنظام گروسی برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام شد و در پاریس تحصیل کرد تا درجه مهندسی گرفت. در 1284ه.ق  پس از نه سال تحصیل در اروپا به ایران بازگشت و آجودان و معلم ناصرالدین شاه شد.
  • در زمان وزارت جنگ مشیرالدوله یکی از شش نفر اعضای مجلس لوازم عسکریه شد و به منصب سرهنگی نائل آمد و مامور خرید اسلحه در اروپا گردید. پس از بازگشت از اروپا به سمت آجودانی معلم مظفرالدین میرزا ولیعهد گردید و به تبریز عزیمت نمود و در همان شغل رتبه­ سرتیپی دریافت کرد. در 1295 از آجودانی معلمی ولیعهد به امر شاه معزول و به کاشان تبعید گردید.
  • پس از چندی از تبعید احضار و مامور کشف معدن طلا در کوه زرد دامغان شد و پس از این توفیق، ناصرالدین شاه به او لقب مهندسی داد و مامور ساختن راه شوسه تهران به آمل شد. بعد از سه سال راه  مزبور به اتمام رسید و با لقب مهندس­ الممالکی، مامور ساختن راه شوسه تهران به قم گردید. بعد از اتمام راه مزبور، چند سالی مشغول تالیف کتب علمی به زبان فارسی شد. در این ماموریت علمی، دو جلد در جبر و مقابله و یک جلد هندسه تحلیلی و یک جلد حساب تفاضلی و کتب دیگر تالیف کرد.
  • در 1306 در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا با سمت ژنرال آجودان و رتبه سرتیپی، جزو ملتزمین رکاب بود. پس از برگشت از اروپا، رئیس دفتر صدراعظم و نماینده دولت در بانک شاهنشاهی شد. در سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا، جزو همراهان وی بود.
  • پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس، مهندس ­الممالک در زمره رجالی بود که در اغلب کابینه ­ها حضور داشت و چندین وزارت؛ از جمله وزارت فواید عامه، وزیر معادن و وزارت معارف را برعهده داشت. در 73 سالگی در تهران درگذشت.

done in 0.0548 seconds