آخرین ویرایش : August 20, 2013

امیر سهام الدین غفاری

معروف به : ذکاء الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت پست و تلگراف ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۲۴/۱۱ه.ش. تا ۱۳۲۵ه.ش. )
در بهمن ماه 1324ه.ش در کابینه  قوام ­السلطنه وزارت پست و تلگراف و تلفن را به او سپردند. مدتی کوتاه در آن سمت بود تا در کابینه ائتلافی قوام که وزرای حزب توده وارد کابینه شدند، جای خود را به دکتر منوچهر اقبال سپرد.

وزیر مختار

سفارت ایران در سوئیس (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۷ه.ش. )
همزمان سرپرستی محصلین ایران در اروپا و نمایندگی ایران در جامعه ملل را نیز بر عهده داشت.

مدیر

وزارت تجارت و فواید عامه ایران


در زمان وزارت پدرش بر وزارتخانه فواید عامه

رئیس

شرکت بیمه ایران

( از ۱۳۲۵ه.ش. )

مدرس

دانشگاه تهران

( از ۱۳۱۳ه.ش. )
در سال 1313ه.ش بعد از تاسیس دانشگاه تهران، از غفاری برای تدریس در دانشکده­ های ادبیات و حقوق دعوت شد.


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۲۶۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۰ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از پایان تحصیلات در ایران عازم آلمان شده و در رشته علوم سیاسی و اقتصادی دکترا دریافت نموده، وی به زبان ­های آلمانی، فرانسه و انگلیسی آشنا بوده است. بعد از استبداد صغیر به ایران آمد. در وزارت فواید عامه مدیر شد و لقب ذکاءالدوله دریافت کرد.
  •  بعد از مدتی ریاست اداره تعلیمات عمومی را عهده ­دار شد و بعد رئیس بازرسی شد. مدتی هم رئیس اداره انطباعات بود. سرانجام به عضویت شورای عالی معارف برگزیده شد و مدتی حاکم مازندران بود. سپس به سفارت ایران در سوئیس رفت.
  • در دانشگاه تهران تدریس می کرد و در ضمن مدیریت مدرسه­ صنعتی آلمان ­ها را هم بر عهده داشت. غفاری بعد از سال 1320ه.ش مدتی به ریاست اراده کل انتشارات و تبلیغات منصوب شد. در بهمن ماه 1324ه.ش در کابینه قوام، مدتی وزیر پست و تلگراف و تلفن شد سپس به ریاست شرکت سهامی بیمه ایران منصوب گردید.
  • در اواسط 1330 از طرف دکتر مصدق دعوت به کار شد. حکم استانداری فارس به نام او صادر گردید؛ اما قبل از حرکت اجل گریبان او را گرفت و در سال 1330 ه.ش در 65 سالگی درگذشت.

done in 0.0829 seconds