آخرین ویرایش : August 31, 2013

قصی عمران موسی جلاب المرمضی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بصره عراق


لیسانس علوم کامپیوتر از دانشکده علوم

دانشگاه مستنصریه بغداد


دریافت مدرک فوق لیسانس از این دانشگاه با گرایش شبکه عصبی و الگوریتم های چینی.


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قادسیه عراق


وی در دانشکده علوم کامپیوتر و ریاضیات این دانشگاه تدریس می کند. همچنین مسئول مرکز اینترنت این دانشگاه نیز می باشد.
از سال 2005 به عنوان استادیار فعالیت می کند.


تاریخ تولد ۱۹۶۸م.
محل تولد شهر قادسیه
ملیت کشور عراق

done in 0.0261 seconds