آخرین ویرایش : September 3, 2013

مهدی خان علاء السلطنه

مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۸ه.ش. تا ۱۲۹۹ه.ش. )

شارژدافر

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۵ه.ش. تا ۱۲۸۸ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

میرزا محمد خان سینکی مجد الملک


مجد الملک پدربزرگ مادری علاء بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • مهدی خان ابتدا به قفقاز رفت و مدتی در آنجا مشغول به تحصیل بود و بعد به برادرش (حسین) در لندن پیوست.
  • در 1285 ه.ق وارد خدمت وزارت خارجه و مامور سفارت لندن شد.در 1302 ه.ش بازنشسته شد.
  • لقب معین الوزاره داشت که به مشیرالملک تغییر یافت. پس از مرگ پدر، به لقب او علاء السلطنه ملقب شد.

done in 0.0527 seconds