آخرین ویرایش : September 6, 2013

سلطان علی وزیر افخم

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت قاجار

( از ۱۲۸۵/۱۲ه.ش. تا ۱۲۸۶/۰۲ه.ش. )
پس از استعفای میرزا نصرالله‌خان مشیرالدولهٔ صدراعظم، نخستین کابینهٔ قانونی مشروطه در 29 اسفند 1285 ه.ش به مجلس اول معرفی گردید. وزیر داخله، سلطانعلی‌خان وزیر افخم با این که عنوان ریاست وزرایی نداشت ولی عملاً این وظیفه را انجام می‌داد. کاری که وزیر افخم و کابینهٔ او کرد این بود که فهرست و سازمان هر یک از هشت وزارتخانه را به اطلاع مجلس رساند.عمر این کابینه که در واقع اولین کابینهٔ قانونی است که توسط محمدعلی‌شاه تعیین و به مجلس معرفی گردید بسیار کوتاه و در حدود یک ماه و چهارده روز بود، از این به بعد عنوان صدارت از بین رفت و رؤسای دولت به عنوان رئیس‌الوزرا شناخته و معرفی می‌شدند.

وزیر

وزارت داخله ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۲۲ه.ق. تا ۱۳۲۵ه.ق. )
در کابینهٔ عین الدوله و نصرالله مشیرالدوله وزیر داخله بود.

حاکم

شهر خلخال


در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، حاکم خالخال شد و در رفع فتنۀ طایفۀ "شاطرانلو" و "شاهسون" اقدامات مؤثری کرد.

منطقه یزد


در ابتدای سلطنت مظفرالدین شاه


تاریخ تولد ۱۲۸۴ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • سلطان علی خان فرزند محمدخان سالارالملک، نوه دختری میرزا ابراهیم­ خان ظهیرالدوله قاجار، در نوجوانی غلام بچه دربار ناصرالدین شاه بود و در جوانی پیشخدمتی شاه و نیابت "آجودان باشی" به او محول گردید. سپس مأمور تحصیل مالیات آذربایجان شد و در همین مقام، رتبه سرتیپی گرفت.
  • مدتی حاکم خلخال شد، پس از فوت ناصرالدین شاه و جلوس ولیعهد به تخت سلطنت به منصب وزارت "بقایا و محاسبات" منصوب شد و در سال بعد حکومت ولایت یزد و مضافات ضمیمه به او محول شد.
  • در سال 1319 ه.ق. لقب "وزیر افخمی" گرفت و وزیر داخله شد. وقتی "میرزا نصر الله خان مشیر الدوله" از کار کناره گیری کرد، تا ورود "میرزا علی اصغر خان اتابک" امور صدارت را به عهدۀ او سپردند که در حقیقت ارشد و با سابقه­ ترین وزیران کابینۀ قبل بود.
  • وزیر افخم پس از بر کناری از صدارت به فرمان محمدعلی شاه وزیر دربار شد. در این سمت نیز دوام زیادی نداشت و پس از قتل ناگهانی "امین الملک" پسر ارشدش، در ماجرایی عشقی به دست رقبا، وی نیز در گذشت.
  • وزیر افخم از مالکین بزرگ بود و در زنجان و کرمان املاک زیادی داشت. بازماندگان وی امروزه عده­ای نام افخمی و عده­ای تام افخم ابراهیمی دارند.

done in 0.0486 seconds