آخرین ویرایش : September 6, 2013

عزت مصطفی

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت بهداشت عراق

( از ۱۹۶۸م. تا ۱۹۶۹م. )

وزارت کار و امور اجتماعی عراق

( از ۱۹۷۶م. تا ۱۹۷۷م. )

وزارت شهرداری های عراق

( ۱۹۷۷م. )


گرایشات


عضو

حزب بعث سوسیالیسم عربی عراق (حزب البعث العربی الاشتراکی)

( تا ۱۹۷۷م. )
پس از کودتای 17 ژوئیه 1968 شورای فرماندهی کشوری حزب بعث تشکیل شد که عزت مصطفی تا سال 1977 در این شورا عضویت داشت.


محل تولد شهر عانه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی در مارس 1977 از تمامی مناصبش عزل شده و مجبور به اقامت در منزل شد.


done in 0.0364 seconds