آخرین ویرایش : September 8, 2013

ابراهیم المطیری

مناصب و مشاغل


نماینده

"جمعیة الوطنی الانتقالیة" در عراق

( ۲۰۰۵م. )
او در انتخابات جمعیت ملی انتقالی در اوایل سال 2005 شرکت کرده و یک کرسی برای سازمان عمل اسلامی کسب کرد.


گرایشات


موسس

سازمان عمل اسلامی عراق (منظمه العمل الاسلامی)


او یکی از موسسین این سازمان می باشد.

دبیرکل


تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کربلا
ملیت کشور عراق

done in 0.0249 seconds