آخرین ویرایش : September 8, 2013

سامی عبدالمهدی المظفر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۶۲م. )
لیسانس علوم از این دانشگاه.

ایالت ویرجینیا


مقطع دکتری را در این ایالت گذرانده است.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت آموزش و پرورش عراق

( ۲۰۰۴م. )
در حکومت موقت عراق در ژوئن 2004 به عنوان وزیر آموزش انتخاب شد.

وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی عراق

( ۲۰۰۵م. )
در کابینه ابراهیم جعفری به عنوان وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی انتخاب شد.

مدرس


سامی عبدالمهدی المظفر

تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

done in 0.0269 seconds