آخرین ویرایش : February 5, 2012

عصمت کتانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه ناکس آمریکا


علوم سیاسی
تحصیلات اولیه را در نزد اقوامش انجام داده است بعدها به دلیل هوش بالا و استعدادش بورسی در امریکا گرفت.


مناصب و مشاغل


نماینده

سازمان ملل متحد


سفیر عراق در سازمان ملل بوده است .

رئیس

کنگره جهانی زنان در پکن چینمجمع عمومی سازمان ملل متحد

( از ۱۹۸۱م. )
در سال 1981 ریاست مجمع عمومی سازمان ملل را بر عهده گرفت.

عضو

سازمان ملل متحد


از اعضای عالی رتبه سازمان ملل متحد بوده است. وی با اکثر دبیران کل سازمان ملل ارتباط داشته است و همکاری هایی با آنها نموده است.

کارمند

وزارت امور خارجه عراق

( از ۱۳۶۲ه.ش. )
معاون وزیر امور خارجه بوده است .


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۱م.
محل تولد شهر عمادیه (آمیدی)
محل درگذشت شهر عمادیه (آمیدی)
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
به چند زبان مسلط بوده است. در میان کُردهای عراقی دارای احترام زیادی است. وی از دیپلمات های بسیار مشهور جهان است. مراسم عزاداری وی از سوی حکومت عراق به خوبی برگزار گردید . وی از دوستان صمیمی صدام بوده است .

done in 0.0269 seconds