آخرین ویرایش : September 13, 2013

میرزا نصرالله خان نوری

تاریخ درگذشت ۱۲۱۵ه.ق.
محل درگذشت شهر شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پدرش میرزا اقابابا لشگرنویس بود. در سال 1214 ه.ق فتحعلی‌شاه پسرش حسینعلی میرزا را به فرمانفرمایی فارس منصوب کرد و به میرزا نصرالله‌ خان ماموریت داد تا همراه وی به سرکردگی هشتصد سوار نوری به فارس رود. این گروه محفاظین مخصوص فرمانفرما شمرده می‌شدند. آنان پس از رسیدن به شیراز در گذر موردستان سکونت گزیدند و اولاد و احفاد آنان تا سال‌ها در شیراز باقی ماندند. میرزا نصرالله‌خان در این سفر توسط برادرش محمدزکی‌خان و شکرالله‌خان، یکی از پسران میرزا اسدالله‌خان، همراهی می‌شد. او سال بعد در شیراز درگذشت.


done in 0.0229 seconds