آخرین ویرایش : September 15, 2013

باقر ابراهیم الموسوی

گرایشات


عضو

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)

( از ۱۹۴۸م. تا ۱۹۸۴م. )

در سال 1948 به حزب کمونیست پیوست و در سال 1959 به عضویت کمیته مرکزی حزب درآمد. در اوایل دهه 60 به عنوان مسئول منطقه فرات میانه در حزب کمونیست برگزیده شد. در سال 1963 مجددا به عضویت کمیته مرکزی حزب درآمد و در اجتماع کمیته مرکزی در سال 1964 به عنوان عضو دفتر سیاسی برگزیده شد. وی در سال 1984 به عنوان رهبر جناح معتدل داخل فرماندهی حزب انتخاب شد اما در ژوئیه همان سال از تمامی فعالیت ها و مسئولیت های حزبی استعفا داد.


باقر ابراهیم الموسوی

تاریخ تولد ۱۹۳۲/۰۷/۲۲م.
محل تولد شهر کوفه
ملیت کشور عراق

done in 0.0237 seconds