آخرین ویرایش : September 17, 2013

سلیمان خان تبریزی

مناصب و مشاغل


رهبر

فرقه بابیه


تشکیلات نوین بابیه به دست سلیمان خان پسر یحیی خان تبریزی در تهران بنیاد نهاده شد. وی همان کسی است که گفته می‏شود جسد سید باب و ملا محمد علی را از خندق تبریز بیرون آورد. کار تشکیلات تا به آنجا پیش رفت که تصمیم به کشتن شاه گرفتند و شکارگاه شاه در دامنه کوه شمیران و قصر نیاوران (دوازده مایلی تهران) را به این منظور در نظر گرفتند. در 28 شوال 1268 در شکارگاه دو نفر با تپانچه و خنجر به شاه حمله کردند و شاه را زخمی ساختند. اما محمدمهدی تبریزی رئیس مشق شاه سررسید و آنها را دفع کرد. یکی را کشت و دیگری را زخمی ساخت. مرد زخمی قبل از مرگ، نام رؤسای ترور را افشا کرد.


تاریخ درگذشت ۱۲۶۸/۱۰/۲۹ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

سلیمان خان پسر یحیی خان تبریزی، پس از مرگ باب و سرکوب شدن شورش بابیان در زنجان و قلعه طبرسی و نیریز، رهبری بابیان را در تهران به دست گرفت و تصمیم به کشتن شاه گرفت. این سوء قصد نافرجام ماند. سلیمان خان دستگیر و سایر افراد که نامشان در دفتری در منزل او ثبت بود، دستگیر و با زجر و شکنجه کشته شدند. سلیمان خان را شمع آجین کردند و سوار بر خری در شهر چرخاندند و سپس دو شقه کردند و هر شقه را بر دروازه ‏ای آویختند.


done in 0.0239 seconds