آخرین ویرایش : September 17, 2013

نوری فرحان عذاب المیاحی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بصره عراق

( تا ۱۹۸۹م. )
دریافت مدرک لیسانس ریاضیات در سال 1983 و فوق لیسانس ریاضیات در سال 1989 از دانشکده علوم دانشگاه بصره.

دانشگاه ووج لهستان

( تا ۲۰۰۰م. )
دریافت مدرک دکتری در رشته ریاضیات در سال 2000 با تخصص تحلیل توابع.


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قادسیه عراق

( از ۱۹۹۴م. )
تدریس در دانشکده تربیت 1994-1997.
رئیس گروه علوم ریاضی 2001-2002.
رئیس گروه علوم کامپیوتر و ریاضیات 2002-2003.
ریاست گروه علوم حسابداری و ریاضیات تا 2003.
ریاست دانشکده علوم از سال 2003.
معاون رئیس دانشگاه در امور اداری 2008.
معاون رئیس دانشکده ادبیات 2008.
ناظر دانشکده علوم و ریاضیات از سال 2008.


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر دیوانیه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او از سال 2003 تا 2007 به عنوان سردبیر مجله مالی - پولی قادسیه فعالیت می کرده است.


done in 0.0264 seconds