آخرین ویرایش : September 17, 2013

آقا محمد جعفر کرمانشاهی

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


او در تحقیق اصول فقه معروف بود و در برآوردن حاجات مردم مشهور.
از آثارش:"شرح مختصر‌المنافع"؛ "مصابیح" ، شرح "مفاتیح" فیض؛ حاشیه شرح عمیدی بر "تهذیب‌الاصول"؛ حاشیه "معالم‌الاصول"؛ "انیس‌الطلاب" ، در مسایل متفرقه از فقه و اصول و غیره ، به عربی و فارسی؛ "تکمله" ، در شرح‌"تبصره"علامهٔ حلی"؛ "الجواهر‌البهیهٔ" ، در فقه ، به فارسی؛ "نهج‌الرشاد فی ارشاد‌العباد" ، اصول دین؛ "تحفهٔ‌الابرار"؛ "منتخب‌الاصول" ، در علم اصول.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۱۷۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۵۴ه.ق.
محل سکونت شهر کرمانشاه
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در عراق به‌‌‌ دنیا آمد و همراه پدرش به ایران آمد. مدتی در قم از محضر میرزای قمی استفاده نمود.
  • سپس از محضر پدرش آقا محمد علی بهبهانی بهره برد.او مدتی نیز در حوزهٔ درس سید علی طباطبائی ، صاحب "ریاض" حضور یافت تا سرآمد اقران شد.
  • حج گزارد و به کرمانشاه رفت و در آنجا به وظائف شرعی پرداخت. او در تحقیق اصول فقه معروف بود و در برآوردن حاجات مردم مشهور.

done in 0.0276 seconds